Γέροντες της εποχής μας

''Να ελέγχετε τις σκέψεις σας,να συγκρατείτε τα λόγια σας,να κυριαρχείτε στα πάθη σας,να κάνετε έργα που αντέχουν στο φως της ημέρας.''
''Θα σας δίνουν κάρτες για να σας συνηθίσουν μ' αυτές.Κι όταν κάποτε όλα τα συγκεντρώσουν σε μια κάρτα (ταυτότητα,διαβατήριο,δίπλωμα οδήγησης κλπ) αυτό θα είναι το σφράγισμα,να μην το πάρετε''. Όπως τώρα σκέφτονται να τα συγκεντρώσουν στην ηλεκτρονική κάρτα του πολίτη...

Σάββατο, 26 Ιουνίου 2010

Συζήτηση μέ τους λογισμούς

- Γέροντα, όταν έρχεται ένας λογισμός υπερήφανος, υποφέρω.
- Τον κρατάς μέσα σου;
-Ναί.
- Γιατί τον κρατάς; Νά του κλεινής την πόρτα. Άμα τον κρατάς μέσα σου, ζημία έχεις. Έρχεται
ό λογισμός σαν τον κλέφτη, του ανοίγεις την πόρτα, τον βάζεις μέσα, πιάνεις κουβέντα μαζί του,
και μετά εκείνος σε κλέβει. Με τον κλέφτη πιάνει κανείς κουβέντα; Όχι μόνον κουβέντα δέν
πιάνει, αλλά κλειδώνει την πόρτα, γιά νά μην μπή μέσα. Μπορεί ακόμη καί νά μή συζήτησης
μαζί  του,  αλλά  γιατί  νά  τον  άφήσης  νά περάση;  Ας  πούμε  ένα παράδειγμα  δέν  λέω  ότι  έχεις
τέτοιους λογισμούς, αλλά άς υποθέσουμε ότι σου έρχεται ένας λογισμός ότι μπορούσες νά είσαι
εσύ Γερόντισσα. Εντάξει, ήρθε ό λογισμός. Μόλις ερθη, πες στον εαυτό σου: πολύ καλά θέλεις νά
είσαι  Γερόντισσα;  γίνε  πρώτα  στον  εαυτό  σου  Γερόντισσα,  οπότε  αμέσως  κόβεις  την
συζήτηση.  Τί,  με  τον  διάβολο  θά  συζητάμε;  Βλέπεις,  όταν  ό  διάβολος  πήγε  νά  πειράξη  τον
Χριστό, Εκείνος του είπε: ­Ύπαγε οπίσω μου, σατανά. Άφου ό Χριστός είπε στον διάβολο:
άντε πήγαινε..., έμεϊς τί νά συζητάμε;
- Γέροντα, είναι κακό νά συζητάω έναν αριστερό λογισμό, γιά νά δώ άπό ποϋ προέρχεται;
- Το κακό είναι ότι δέν συζητάς με τον λογισμό, όπως νομίζεις, άλλα με το ταγκαλάκι. Περνάς
ευχάριστα εκείνη τήν ώρα, μετά όμως παιδεύεσαι. Νά μή συζητάς καθόλου τέτοιους λογισμούς.
Νά  πιάνης  τήν  χειροβομβίδα  καί  νά  τήν  πετάς  στον  εχθρό,  γιά  νά  τον  σκοτώσης.  Ή
χειροβομβίδα  έχει  τήν  ιδιότητα  νά  μή  σκάη  αμέσως,  αλλά  μετά  δύο-τρία  λεπτά.  Έτσι  καί  ό
αριστερός λογισμός, αν τον δίωξης αμέσως, δέν μπορεί νά σε βλάψη. Άλλα εσύ μερικές φορές
δέν έχεις εγρήγορση, δέν λές τήν ευχή, καί δέν  μπορείς  νά  άμυνθής.  Έρχεται  το τηλεγράφημα
τοϋ διαβόλου άπ' εξω, το παίρνεις, το διαβάζεις, το ξαναδιαβάζεις, το πιστεύεις καί τό περνάς
στο αρχείο. Αυτούς τους φακέλους θά τους παρουσίαση τό ταγκαλάκι τήν ήμερα της Κρίσεως,
γιά νά σε κατηγορήση.
- Γέροντα, πότε ή προσβολή ενός αριστερού λογισμού είναι πτώση;
- Έρχεται  ό  λογισμός  και  τόν  διώχνεις  αμέσως.  Αυτό  δεν  είναι  πτώση.  Έρχεται  και  τόν
συζητάς. Αυτό είναι πτώση. Έρχεται, τόν δέχεσαι λίγο και μετά τόν διώχνεις. Αυτό είναι μισή
πτώση, γιατί και τότε έχεις πάθει ζημιά, επειδή μόλυνε ό διάβολος τόν νου σου. Δηλαδή είναι
σαν να ήρθε ό διάβολος και τοϋ είπες: ¨Καλημέρα, τί γίνεται; Καλά; Κάθησε να σέ κεράσω.
Α, ό διάβολος είσαι; Φύγε τώρα. Άφοϋ είδες ότι είναι ό διάβολος, γιατί τόν έβαλες μέσα;
Τόν κέρασες και θά ξανάρθη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε το σχόλιό σας:

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

''Στις 12 Ιουλίου (νέο ημερολόγιο) του 1994, στις 11:30 τη νύχτα, την ησυχία τάραξε μια δυνατή βροντή! Κατόπιν με συνεχείς αστραπές φωτιζόταν όλο το Άγιον Όρος. Το απόγευμα έγινε γνωστό ότι ο Γέροντας είχε περάσει στην αιωνιότητα.''